Nom del projecte

Vida silvestre

Projecte vida silveste

Descripció i Objectius

Descripció

El nom del projecte, i en concret el concepte “vida silvestre” prové d’una traducció del concepte anglès “wildlife” i que seria més apropiat anomenar-ho “fauna salvatge”. 

Es planteja el projecte sobre fauna en el món rural, perquè es considera la fauna com un valor que la Catalunya rural posseeix i que pot esdevenir un recurs per incrementar les economies locals a través de les activitats que s’hi poden desenvolupar. 

Catalunya, atesa la seva situació geogràfica que va des del mar Mediterrani fins als Pirineus, presenta una biodiversitat excepcional en tot el seu territori; Les diverses manifestacions de la natura ens donen l’oportunitat de generar diversos models d’aprofitament dels valors i recursos de fauna salvatge existents. Al presentar diversos hàbitats al llarg del territori hi ha mols tipus de fauna que es pot observar i gaudir, essent els mamífers i ocells els més atractius i relativament de fàcil observació.

Objectius

  • Identificar la situació del turisme i activitats de fauna a Catalunya
  • Formació i difusió sobre el turisme de fauna a Catalunya. Foment del coneixement local
  • Plantejar accions a desenvolupar els propers anys.
  • Incidir sobre el turisme ornitològic a Catalunya.

Accions i activitats desenvolupades

Jornades tècniques

Per tal de donar a conèixer bones pràctiques, experiències i experts d’interès i establir un fòrum de contactes entre agents dels territoris.

1ª Jornada Tècnica La Fauna com a recurs de desenvolupament local-octubre 2016

1ª Jornada Tècnica La Fauna com a recurs de desenvolupament local-octubre 2016

1ª Jornada Tècnica La Fauna com a recurs de desenvolupament local-octubre 2016

Anàlisi de la situació del Turisme de Fauna a Catalunya

Consisteix en una diagnosi i pla d’acció de propostes per desenvolupar les accions del projecte, proposades per agents del territori a través d’un procés participat.

Guia d’iniciació: Turisme de Fauna i Allotjaments Rurals

Aquí podreu trobar propostes i consells plantejats a partir d’experiències i que s’han de tenir en compte a l’hora de plantejar-se l’acollida de visitants de turisme de fauna, com plantejar-se un producte, amb qui puc col·laborar? entre d’altres…

Guia d’iniciació a l’observador de fauna

Aquí podreu trobar propostes d’activitats i alguns consells que convé tenir presents a l’hora de realitzar activitats d’observació de fauna. Només és una manera de començar, la pràctica us durà a adaptar les activitats als vostres interessos específics.

Càpsules audiovisuals “ Catalunya una experiència animal”

  • C1. Medi Marí
  • C2. Rius
  • C3.Boscos
  • C4.Muntanyes
  • C5.Secans
  • C6.Aiguamolls

Consisteix en unes càpsules audiovisuals on es donen a conèixer 6 àmbits d’interès per al turisme de fauna, i coneixem experiències explicades de primera mà per agents que hi desenvolupen diferents activitats.

Accedeix al videos del Consorci a Youtube

Càpsula formativa “allotjaments rurals i turisme de fauna”

Partint de la guia d’iniciació: turisme de fauna i allotjaments rurals, s’ha creat una càpsula formativa on a través de l’experiència d’agents que treballen en el territori es poden conèixer bones pràctiques a l’hora de treballar turisme de fauna i allotjaments rurals

Accedeix al videos del Consorci a Youtube

Materials i eines creades

Materials

Per tal de donar a conèixer bones pràctiques, experiències i experts d’interès i establir un fòrum de contactes entre agents dels territoris

1ª Jornada Tècnica La Fauna com a recurs de desenvolupament local-octubre 2016

Webs del projecte

Webs

Accedeix a www.vidasilvestre.com

Comparteix-ho

Facebook
Twitter
LinkedIn
scroll to top