Nom del projecte

Leader Natura

Projecte Leader Natura

Descripció i Objectius

Descripció

“Leader Natura” es centra en fomentar el desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals, en particular dels espais naturals destacats de Catalunya i les seves àrees d’influència, en coordinació amb els agents i empreses locals i tenint en compte la compatibilitat de la conservació i la sostenibilitat de l’entorn, i de les activitats que s’hi duen a terme. Més concretament, “Leader Natura” busca: 

Objectius

  • Promoure dinàmiques i economies responsables i sostenibles en el territori, innovadores, productives i respectuoses amb el medi ambient. 
  • reservar i mantenir l’entorn, sense oblidar que els pobladors del territori han de poder viure-hi amb dignitat i desenvolupar-hi les seves activitats. 
  • Lluitar per la desestacionalització de l’activitat econòmica d’aquests territoris. 
  • Generar ocupació. 
  • Promoure la cooperació i el foment de l’associacionisme local i sectorial. 

Públic objectiu

“Leader Natura” es dirigeix a: 

  • Les empreses ubicades als espais naturals protegits del territori rural Leaderque desenvolupen activitats relacionades, directa o indirectament, amb la natura i l’entorn rural. 
  • La població que resideix en aquests espais

Acció

S’ha creat un cercador d’experiències classificades en 11 tipologies d’activitats de totes les comarques rurals de Catalunya i que pretén ser un referent per als visitants de les empreses rurals catalanes que realitzen activitats en Espais Naturals destacats o les seves àrees d’influència:

www.naturexperience.cat

Webs del projecte

Webs

Accedeix a www.leaderpirineuoccidental.cat/leader-natura

Comparteix-ho

Facebook
Twitter
LinkedIn
scroll to top